Цени


Цена за разглеждане на жалба - 50лв. с включен ДДС

Съгласно Решение 2/14.02.2022г. на УС на сдружение НАЗП до 03.08.2022г. разглеждането на подадените жалби е безплатно за потребителя.